Fundació Vidabona

La Fundació Vidabona ha estat impulsada per col·laborar en la implantació d'El Camí i per gestionar el brancal El Camí de Vidabona (Ripollès) i el alberg i centre d'activitats El Negre.

La seva finalitat fundacional és fomentar els valors de l’arrelament al país, la democràcia participativa, la noviolència, el diàleg i el consens, la consciència global de les persones i del país i l’evolució de la societat vers la seva plena responsabilitat, maduresa i plenitud.

 

Mas El Negre (Ogassa)          

 

La Fundació adopta el nom de Vidabona pel fet de tenir ubicat el seu centre d'activitat, el mas El Negre (s. XIV), a prop del Santuari de Santa Maria de Vidabona d’Ogassa (Ripollès). Lluís Maria Xirinacs eleva aquest santuari en el seu Dietari final (Ed. Ara) a símbol (mite) de la plenitud personal i col·lectiva. És per això també que la Fundació adopta aquest nom, d'acord amb la seva finalitat d'esdevenir un instrument més per assolir-la.

 

Antic Santuari de Santa Maria de Vidabona (s. XI) (actualment mig enrunat)   Talla en àlber de la Mare de Déu de Vidabona (Museu Episcopal de Vic)

Antic Santuari de Santa Maria de Vidabona (s. XI) (actualment mig enrunat)                                      Talla en àlber de la Mare de Déu de Vidabona
                                                                                                                                 (Museu Episcopal de Vic)


Alguns dels instruments que té per objectiu desenvolupar a fi d'oferir-los a les persones interessades són la difusió i guiatge del Camí de Vidabona i dels seus continguts temàtics i mítics, tallers formatius, edició de materials audiovisuals, llibres i publicacions, biblioteca i aula d'autoformació, edició de continguts a la xarxa, establir xarxes amb altres centres afins del país, dinamitzar activitats culturals i de natura, oferir espais per a residències artístiques, recessos,...

Monòlit a Xirinacs en el lloc on va dur a terme la seva mort-ofrena
(Pla de cal Pegot, Ogassa)

 

Continguts temàtics

Els continguts de les activitats i instruments que oferirà la Fundació
Vidabona giren a l'entorn d'aquestes temàtiques:

  • Mitologia catalana i universal.
  • Cultura i natura.
  • Diàleg i consens per a escoles i grups d'educació en el lleure.
  • Democràcia participativa orgànica territorial.
  • Filosofia i pràctica de la noviolència com a eina per tractar els conflictes.
  • Pensament global (model global de la realitat de L. M. Xirinacs).
  • Economia ètica (moneda telemàtica).
  • Creixement personal, espais de silenci i de recés.
  • Creació artística.

Alguns referents filosòfics: Xirinacs, Gandhi, Agustí Chalaux, Ramon Llull.
I en especial, l’experiència de la pròpia vivència en recórrer els mites
del Camí de Vidabona i l’aula d’autoformació al centre i alberg El Negre.

Contacte: fvidabona@elnegre.cat