Som


La Marxa: Com volem el nostre país?
Marxa a peu per totes les comarques del Principat seguint El Camí.
Moviment Som


 

Pautes i textos preliminars de referència, a enriquir dinàmicament.

Finalitat de La Marxa: Com volem el nostre país?

Tots els que volem un país millor que corregeixi les actuals ineficiències, deficiències, injustícies i patiment, ara vivim un moment clau i una ocasió històrica per dotar-nos d'un Estat innovador, amb una democràcia més participativa i amb uns nous valors en molts dels àmbits de la nostra societat, amb l'única finalitat de fer-la més justa, equilibrada i respectuosa.

Grans reptes requereixen de grans eines. La ruta senderista El Camí fa 10 anys que s'està gestant amb aquesta finalitat, i sembla clar que ha arribat el moment d'emprar aquesta gran eina d'abast nacional al servei de la gent i organitzacions del país, amb voluntat cooperativa i unitària entre la societat civil i els estaments governamentals a partir del compromís comú amb un mateix objectiu històric, el més gran plantejat en segles.

No es tracta d'una nova entitat amb un ideari preestablert, sinó d'un moviment popular obert que promou una Marxa a peu per totes les comarques per decidir entre tots com volem que sigui el nou país que junts volem fundar.

La Marxa s'ofereix a la gent que comparteix aquest anhel i a les principals organitzacions i moviments socials com un instrument transversal de democràcia participativa al seu servei per fer arribar llurs propostes a la societat i canalitzar la voluntat popular de forma consensuada.

La finalitat és simplement recollir l'opinió, propostes i força popular en relació a aquests tres punts bàsics compartits pel gruix de la població catalana:

   1- Instar als representants del Poble al Parlament a instaurar un Estat independent per poder autogestionar millor la nostra societat.

   2- Definir si volem que aquest Estat estigui fundat en una democràcia més participativa i en nous valors en els diferents àmbits de la societat (economia, educació, recursos naturals, salut, cultura, defensa, habitatge, etc.)

   3- Unir la força del poble a través de la recollida d'adhesions per dur a terme una acció col·lectiva pacífica en cas necessari (si la voluntat majoritàriament consensuada no resultés respectada; no cooperació, desobediència civil, etc.).

Tot això sense detriment o complementàriament a la realització d'un referèndum popular; hi ha molts aspectes de la nostra societat que no es poden decidir amb un simple sí/no, sinó que requereixen de propostes més deliberades.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com dur-ho a terme?

A través d'una marxa a peu per totes les comarques del Principat seguint l'itinerari senyalitzat o georeferenciat de la ruta El Camí (www.elcami.cat), per recollir, poble a poble en breus trobades de diàleg i consens prèviament preparades pels voluntaris de cada població, les propostes majoritàriament consensuats relatives a com volem que sigui en endavant aquest país, millorant allò que no acaba de funcionar de l'actual model i preservant-ne allò que considerem que funciona i que valorem.

Els acords recollits finalment consensuats seran transmesos al Parlament perquè proclami l'Estat català i serveixin de base inspiradora de la Constitució catalana, si aquest moviment resulta prou representatiu i fort.

Els àpats i allotjament de la gent que fa la marxa en arribar als pobles es poden realitzar als establiments locals, a locals municipals i també en cases particulars si la gent del municipi receptor ofereix aquesta hospitalitat.

Si bé ens sentim part de la nació catalana sencera i aspirem al legítim dret de compartir un futur comú fraternalment, inicialment la marxa es planteja al Principat de Catalunya per la conjuntura social i política que ha emergit, deixant oberta la continuació de la Marxa a la resta de territoris dels Països Catalans en funció de la seva voluntat democràtica i amb l'enfocament que es consideri adient a cada territori.

 

  

Com s'hi pot participar?

La Marxa convida a participar-hi a tothom qui comparteix aquest objectiu comú de disposar d'un Estat propi millorant aquells aspectes que no acaben de funcionar bé de l'actual model i preservant allò que sí que funciona i que valorem.

Aquells qui prefereixen altres models, cal que trobin els seus propis mecanismes democràtics per manifestar les seves preferències, tot respectant les manifestacions pacífiques i democràtiques d'opcions diferents a la seva.

Hom hi pot participar:

a) Afegint-se a caminar quan la Marxa arribi al seu municipi, o caminar el tros que vulgui, fins i tot seguir bona part de la marxa o tota la Marxa sencera (calculada en uns 2.000 Km, que a una mitjana de 15 Km/dia, resulten uns 130 dies; uns 4 mesos).

b) Es camini molt, poc o gens, l'essencial és participar en la trobada local del propi municipi per expressar quina és la seva proposta per a millorar el país i la seva opinió sobre les propostes plantejades, participant així en la gestació del consens general.

c) També s'hi pot participar d'altres maneres, com organitzant les activitats de la trobada del propi municipi: un concert, recitals de cançons, poemes, dansa, etc. oferts per la mateixa gent local, vermut/dinar/berenar/sopar popular, jocs infantils, xocolatada, etc.

Els municipis per on no passi literalment la Marxa, poden fer igualment les seves trobades locals i posar-les en comú en alguna de les poblacions properes per on passi la Marxa. També poden definir un brancal que uneixi uns quants pobles, de manera que la Marxa també hi passi a peu.

d) Les diferents organitzacions de cada àmbit sectorial, moviments socials i entesos en les diferents matèries que tinguin propostes innovadores per millorar la nostra societat en llurs respectius àmbits, poden formar part del moviment com a part activa en l'organització, o simplement adherir-s'hi i convidar els seus membres a participar-hi, i també poden aportar propostes sobre el model general de funcionament del seu respectiu àmbit per donar-les a conèixer a la població.

Caldrà veure si serà viable tractar a fons els diferents àmbits durant la Marxa (per la seva gran complexitat), o bé si serà millor d'entrada plantejar de moment només els valors generals sobre cada àmbit perquè s'incloguin en el text fundacional del nou Estat (constitució) i tractar-los amb més profunditat i detall en fases posteriors un a un, un cop implantada una democràcia participativa vinculant.

 

 

  

El nom i els impulsors

 

Es tracta bàsicament d'una marxa a peu per tot el país, pel que la proposta de partida és anomenar-la simplement La Marxa.

La Marxa és una iniciativa popular, no vinculada a cap partit ni organització política. Inicialment està impulsada per un grup d'amics d'El Camí, amb el suport de l'associació Pas-Amics del Camí (www.elcami.cat), que sota el nom obert de moviment Som estén la proposta a totes les persones, entitats i organitzacions vives del país que s'hi vulguin sumar per esdevenir un moviment transversal, perquè tots junts som un subjecte col·lectiu nacional divers i plural.

Es tracta, per tant, d'un moviment popular obert (no d'una organització política, ni d'una nova associació, ni d'una nova entitat amb una estructura i un ideari programàtic preestablert), que esdevé un simple instrument de democràcia participativa, de recollida d'opinió i voluntat consensuada partint d'una única premisa comuna: som una nació i decidim exercir el nostre dret a gestionar sobiranament el nostre futur com a societat per fer-la millor, fraternalment amb la resta de nacions veïnes i del món.

L'objectiu és bàsicament canalitzar i unir el ser de molts individus en un ser col·lectiu fruit del consens, esdevenint un som, un subjecte col·lectiu que només si és, pot decidir, pot fer i pot disposar de prou força per fer-se respectar.

  

 Metodologia i organització

La metodologia de partida, fruit de nombroses experiències de processos participatius territorials multinivell coneguts fins avui al nostre país i a nivell internacional, es proposa que compleixi els requisits bàsics d'un procés de democràcia participativa autoorganitzat:

1) ser simple i que per tant, permeti l'autonomia de funcionament

2) que permeti que tothom hi pugui participar sense limitació del nombre de persones,

3) que permeti el diàleg i la deliberació de tots els participants de manera àgil i en poca estona.

En base a això, sorgeix el següent esquema bàsic d'organització de La Marxa:

1. Preparació prèvia a l'arribada de la Marxa per part dels grups locals:

Preparació del lloc de trobada i si és possible, una activitat lúdica complementària: concert, recital, música, exposició, dansa,...
Una opció molt interessant és el "fet entre tots": convidar a que gent de la població  ofereixi alguna peça de música, poesia, dansa,...

On sigui possible, realitzar trobades locals prèviament a l'arribada de La Marxa amb petits grups (per facilitar el diàleg de tots), de manera que quan hi arribi la Marxa simplement s'expliquen i recullen els acords assolits, o bé dur a terme la deliberació dels portaveus dels diferents grups locals per bastir el consens general del municipi.

Lloc de les trobades: es poden dur a terme al lloc on estableixi cada grup local (a la plaça, centre cívic, local social, ajuntament, etc.)

2. Arribada de la Marxa als pobles. Acte lúdic popular (concert, recitals, àpat popular, xocolatada, etc.). Recollida dels acords locals o bé realització de la trobada en petits grups en cas que no s'hagi pogut realitzar prèviament.

3. Els acords de cada municipi se'ls endú La Marxa (en una capsa o arca simbòlica) cap a la següent població.

4. Al final o durant la Marxa, els portaveus de cada municipi es troben per assolir el consens de comarca i de país.

Es tracta de passar-s'ho bé. Les trobades seran atractives i participatives si són creatives i amenes, amb dinars o sopars populars, música o altres expressions artístiques, xocolatada o altres actes per famílies, etc. Esbossar quin nou país volem pot esdevenir una festa.

Les assemblees de diàleg i consens a les trobades n'han de ser només una part acotada en el temps, d'una hora de durada com a molt, àgil i  lleugera, amb intervencions curtes.

Empíricament s'ha comprovat que facilita la predisposició al consens la lectura dels principis pel fòrum del consens (vegeu-los al procediment de funcionament d'assemblees de l'apartat de referències formatives).

 

  

   

 Alguns materials formatius de referència

Uns plantejaments tan ambicionsos i de tant abast territorial sense dubte requereixen d'humilitat i de rigor per formar-nos en camps que ens són molt nous, que no se'ns han ensenyat i que no són habituals al funcionament de la nostra societat actual, com són: una democràcia participativa i formes d'organització territorial orgàniques (no massificades), el diàleg i el consens, la filosofia i pràctica de l'acció no violenta com a nova forma de resoldre els conflictes, una visió global de la realitat, noves formes d'economia evolucionades, etc.
Conèixer-los, d'altra banda, pot resultar molt enriquidor i estimulant.

Com a materials formatius o, si més no, inspiradors, us suggerim:

 

1. Video: Janadesh:  Interessantíssima pel·lícula documental que orienta sobre l'esperit i la força de l'acció no violenta, a través d'una recent marxa a peu de 25.000 persones a l'Índia (la més gran dels dels moviments populars de Gandhi), pel·lícula dirigida i realitzada per dos catalans.

 

 

 

2. Video documental: Gandhi: la marxa de la sal (versió disponible només en castellà):
    part 1
    part 2
    part 3

3. Video documental: Xirinacs, de l'amnistia a la independència

Documental enregistrat per la Fundació Catalunya l'any 2000 per al programa 30 minuts, en motiu de la plantada de L. M. Xirinacs a la plaça Sant Jaume de Barcelona durant 5 mesos per convocar al poble a bastir l'arbre d'assemblees territorials dels Països Catalans. El documental finalment no va ser emès per TV3.

Nota: El DVD va inclòs en el llibre "L'esperit batega per Catalunya" (L. M. Xirinacs), disponible a les llibreries o a la Fundació Randa-Xirinacs (www.xirinacs.cat).
Aquí podeu veure'n també una versió reduïda de 5 minuts.

 

 

 

4. Llibres i textos inèdits sobre democràcia participativa i noviolència, de Lluís Maria Xirinacs:

    La noviolencia.   Publicat el 2008, un any després de la seva mort-ofrena. Molt recomanable. És probable trobar encara exemplars a les llibreries. La Fundació Randa-L.M. Xirinacs dona l'opció de descarregar el text complet.
Resum introductori de Lluís Busquets i Grabulosa sobre el llibre: descarregar resum introductori.

    El dret a la desobediència civil i l’aprofundiment de la democràcia

    Carta a un policia armat (text emblemàtic de la filosofia de la no violència, escrit per Xirinacs l'any 1976. El text va donar la volta al món i va provocar la renúncia voluntària d'uns quants policies armats espanyols)

    Democràcia directa i persona comunitària (resum de 4 pàgs.)

    Document "Comunitat Humana" (bases per a una nova democràcia participativa, 44 pàgs.)

 

 

 

6.  Procediment de funcionament d'assemblees multinivell, des del diàleg i consens de grups petits connectats a través dels seus portaveus, en base a nombroses experiències de caire municipal, comarcal, nacional i internacionals:
· Procediment assemblees (1 pàg.)
· Esquema orientatiu de funcionament d'un procés participatiu territorial autoorganitzat (jpg)
· Breu presentació pdf nou paradigma

 

  

7. Una cançó que es titula amb el mateix nom d'aquest moviment i que en la seva lletra recull molt bé l'esperit de La Marxa: "Som" (Obrint Pas) versió acústica. Versió elèctrica

 

 

Som