Una mica d'història de Tírig

Dimarts, 28 febrer, 2012
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

Les valls de Tírig i la Valltorta estan poblades des del mesolític i l’eneolític (8000-2000 aC) per clans de caçadors que amb el temps van esdevindre sedentaris, les pintures rupestres d’aquests períodes en deixen constància. El Tírig actual arranca de la carta de poblament atorgada el 1245 a Joan Brusca, que va ser confirmadapel mestre de l’Orde de Montesa el 1375, de manera que el poble va quedar sota la jurisdicció de Montesa durant tota l’edat mitjana.

En l’època baixmedieval i moderna Tírig és un poblet que practica una economia de subsistència sense grans diferenciacions socials, la qual cosa explica l’absència de cases senyorials. Al segle ,XIX la , població va augmentar moltíssim, però a partir d’aquesta data va començar el declivi a causa de l’emigració, fonamentalment cap a Catalunya. Actualment, la nova immigració està fent que el nombre d’habitants s’estabilitze