La Processó dels Dolors i el Manípul de Manaies i Botxins de Mieres

Ubicació: 
Font: 
Joan Prat
Text publicat per: 
Joan Prat
Processó dels Dolors

Un esdeveniment religiós tradicional és la Processó que té lloc en la festa de la Mare de Déu dels Dolors, el divendres abans de la festivitat dels Rams. Aquesta processó data de principis del segle XVIII i s’ha celebrat pràcticament sense interrupció, fins als nostres dies. En la mateixa, té principal relleu l’escenificació, dins la nau de l’església on comença, d’un fragment de la Passió escrita per fra Antoni de Sant Jeroni l’any 1773.

En aquesta processó, s’hi representen molts passos d’imatges i vivents, que rememoren escenes adients a la festa religiosa. Cada any és molt concorreguda, tant pels actuals com pels antics habitants del poble de Mieres.

Manípul de Manaies i botxins de Mieres

Aquest manípul format per uns 32 membres ha tingut i té un paper rellevant en la processó dels Dolors, des dels sues inicis. Tots ells són principalment gent del poble. La seva actuació ha estat requerida moltes vegades en processons i concentracions de manaies en molts llocs de Catalunya, sempre amb molta dignitat.