La parla de Portell

Dimarts, 22 novembre, 2011
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

Un dels trets més característics de la parla de Portell, compartit amb Cinctorres, és la diftongació de lae oberta [ε] en [ja]. Així, sentim mial (‘mel’), fial, viard, siat, etc. En la tradició oral trobem , exemples molt clars en cançonetes* i dites:Qui diu la vurtiat (‘veritat’)tot ho piard (‘perd’). Fins i tot en alguns documents el , ,cognom Chiveli apareix escrit com Chiviali.

Un altre tret fonètic és l’obertura en [a] del primer element del diftong [ou]:nau (‘nou’), bau (’bou’), pau (‘pou’)… Es dóna també a la Todolella.

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,