La parla de Forcall

Dimarts, 14 febrer, 2012
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

 ,

 ,El tret més característic de la parla forcallana (no exclusiu a la comarca, també es dóna a Vilafranca) és l’ensordiment del so [ʤ] corresponent a les grafies g/j. No ensordeixen, però, ,la [z] ,com passa a les comarques centrals valencianes. Així, podem sentir: ,El ditxous putxarà el Rotxet de la Txana i portarà batxoques rotxes.Per aquest motiu diuen els seus veïns cinctorrans: Los de Forcall, los de la putxa.

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,