La història de Forcall

Dimecres, 15 febrer, 2012
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

A la moleta dels frares es va descobrir l’any 1876 un jaciment iberoromà que fou identificat com la ciutat de Lessera, ja habitada , durant l’edat del bronze, els ibers la van fortificar i els iberoromans hi van viure fins al segle

III. Cal esmentar la importància de la necròpolis tumulària de Sant Joaquim de la Menadella, de finals , , , , ,de l’edat del bronze. Durant l’època medieval, i després de la carta de poblament del 1246, Forcall viurà una història comuna amb la resta d’aldees de Morella, solcada de reivindicacions,enfrontaments i litigis sobre murades, contribucions, boscos comunals, jurisdiccions, etc. que no acabaran fins al 1691, quan Carles II li concedeix la independència. Malgrat tot, aquests segles són de gran desenvolupament per a Forcall. Llavors es construeixen les , ,cases senyorials que encara es conserven: la dels Osset-Miró, laFort, la dels Berga ,(a la vora del riu de Morella i que després serà la fàbrica de Palos), , ,la dels Maçaner , , ,(al carrer ,dels Dolors), el molí Matalí(al camí reial d’Aragó)… , , , , , ,

Fins al segleXIX són temps d’estabilitat, però a partir del 1833 , , ,Forcall patirà les anades i tornades de carlins i lliberals. El poble esdevé presó per a 3000 hòmens capturats pel general Cabrera, el Tigre del Maestrat, ,que va tindre el quarter general , , ,alternativament a Cantavella, Mirambell i Morella. Després va vindre, a més de les pèrdues humanes, la crema de l’església (1835) ii les represàlies per haver ajudat el fill de Forcall  , ,Tomàs Penyarroja, el Groc.

La normalitat va tornar a principis del segle XX, quan hi havia més ,de 2000 habitants.Però , la ,Guerra Civil espanyola ,va provocar una , ,altra davallada social. Acabada aquesta, l’única manera de subsistir , és l’emigració, especialment cap a Catalunya. Des de l’inici de la dècada dels noranta del segle , , , ,XX la població s’ha estabilitzat

 ,