Història de Corçà

Dimecres, 4 desembre, 2013
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
PAS

Sobre el poble hi ha vestigis del castell de Corçà, que va ser enderrocat al segle XV i usat després com a fossar parroquial. La tasca de repoblar i artigar les fondalades de Corçà va ser encomanada per Arnau Mir de Tost al seu cavaller Ponç Onofre, quan el lloc fou vinculat civilment i eclesiàstica a Sant Pere d’Àger.