En compliment del Capítol II de la llei  34/2002, LSSICE, us informem que la present pàgina web és propietat de l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT, d’ara en endavant també el Prestador, o l’Associació, amb CIF G36788996, telèfon de contacte: 938444553, i correu-e: pas@elcami.org.

A efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT  els informa que les dades que voluntàriament ens faciliti seran incorporades a un fitxer titularitat nostre, declarat a l’ Agència de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la de realitzar les gestions comunicatives i administratives necessàries en relació amb els associats i amb activitats dels projectes on participa l'associació. Tenim implementades totes les mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre.

L’usuari garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

Les dades es podran compartir entre els adherits o col·laboradors per a finalitats directament relacionades amb els projectes de l'associació.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre les activitats, productes i serveis de l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació de les activitats, productes i serveis de l’ ASSOCIACIÓ.

D’acord amb el que estableix la LOPD li informem que podrà exercitar els seus drets d’ Accés, Rectificació, Oposició i Cancel·lació dirigint una carta a l’ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT, C. Montseny, 10, 2n 2a, 08440 Cardedeu (Vallès Oriental) o enviant un mail a pas@elcami.org, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocopia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tot realitzant el procediment que estableix la llei per exercir aquests drets.

 

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.  Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’ afectat en virtut del Art. 6 LOPD.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’ Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de l’ASSOCIACIÓ en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades directament a la web són cedides per col·laboradors o d'autoria pròpia de l'ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ. Els pares, tutors o representants dels menors que hi puguin aparèixer, com titulars de l’exercici dels drets d’aquests, previ requeriment per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es retirarà o es mostrarà pixelada. L'associació no es fa responsable de les fotografies publicades per col·laboradors en altres plataformes que puguin estar vinculades a aquesta web.
 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’ usuari és l’ únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a l’ ASSOCIACIÓ, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’ usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, inclús, limitar o no permetre l’ accés a la informació.

L’ ASSOCIACIÓ no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat de l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT.

La presencia de "links" o enllaços en les pàgines Web de l’ Associació tenen la finalitat només informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines Web, el disseny gràfic i el codi font són titularitat de l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines excepte demanant autorització prèvia i el consentiment per escrit a l’ Associació.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de l’Associació. En aquests supòsits, s’anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la posada en pràctica.

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, l’ ASSOCIACIÓ no realitza pràctiques d’ SPAM, per tant, no envia correus comercials per email que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’ Usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis de la Pàgina Web, l’ Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT amb els Usuaris estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

 

 

Participa

Pots ajudar de moltes maneres a fer créixer El Camí, un projecte col·laboratiu que té la seva raó de ser en la participació de la gent del territori. Tant si només vols rebre informació de les nostres activitats com si vols prendre part activa en la construcció d’El Camí sortint a marcar el traçat pel teu municipi, trobaràs la manera d’implicar-te que més s’adeqüi a les teves preferències. Entre tots fem El Camí!
 

Registra't

Dóna a conèixer el teu municipi publicant un article a la Camipèdia.

 

Participa en la Secció de Caminades

Participa en organitzar una caminada a l'any a la teva comarca.

 

Fes-te soci/a del Camí

Entre tots i totes mantenim viu el Cami!

 

Fes-te amic del Camí

Estigues informat de totes les activitats.

 

Esteu aquí