Política de Privacitat

En compliment del Capítol II de la llei  34/2002, LSSICE, us informem que la present pàgina web és propietat de l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT, d’ara en endavant també el Prestador, o l’Associació, amb CIF G36788996, telèfon de contacte: 938444553, i correu-e: pas@elcami.org.

A efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT  els informa que les dades que voluntàriament ens faciliti seran incorporades a un fitxer titularitat nostre, declarat a l’ Agència de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la de realitzar les gestions comunicatives i administratives necessàries en relació amb els associats i amb activitats dels projectes on participa l'associació. Tenim implementades totes les mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre.

L’usuari garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

Les dades es podran compartir entre els adherits o col·laboradors per a finalitats directament relacionades amb els projectes de l'associació.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre les activitats, productes i serveis de l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació de les activitats, productes i serveis de l’ ASSOCIACIÓ.

D’acord amb el que estableix la LOPD li informem que podrà exercitar els seus drets d’ Accés, Rectificació, Oposició i Cancel·lació dirigint una carta a l’ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT, C. Montseny, 10, 2n 2a, 08440 Cardedeu (Vallès Oriental) o enviant un mail a pas@elcami.org, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocopia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tot realitzant el procediment que estableix la llei per exercir aquests drets.

 

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.  Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’ afectat en virtut del Art. 6 LOPD.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’ Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de l’ASSOCIACIÓ en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades directament a la web són cedides per col·laboradors o d'autoria pròpia de l'ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ. Els pares, tutors o representants dels menors que hi puguin aparèixer, com titulars de l’exercici dels drets d’aquests, previ requeriment per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es retirarà o es mostrarà pixelada. L'associació no es fa responsable de les fotografies publicades per col·laboradors en altres plataformes que puguin estar vinculades a aquesta web.
 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’ usuari és l’ únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a l’ ASSOCIACIÓ, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’ usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, inclús, limitar o no permetre l’ accés a la informació.

L’ ASSOCIACIÓ no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat de l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT.

La presencia de "links" o enllaços en les pàgines Web de l’ Associació tenen la finalitat només informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines Web, el disseny gràfic i el codi font són titularitat de l’ ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines excepte demanant autorització prèvia i el consentiment per escrit a l’ Associació.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de l’Associació. En aquests supòsits, s’anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la posada en pràctica.

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, l’ ASSOCIACIÓ no realitza pràctiques d’ SPAM, per tant, no envia correus comercials per email que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’ Usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis de la Pàgina Web, l’ Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ - SERVEIS DE PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT amb els Usuaris estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.