Selvatgins il·lustres

Dijous, 12 juny, 2014
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
Article de l'Ajuntament de Selva, extret de la Gran Enciclopèdia de Mallorca
Text aportat per: 
PAS

Francesc Bonafé Barceló: Botànic, poeta, folclorista i capellà (Biniamar, 1908-1994).

La seva tasca com a botànic destaca per la publicació de la Flora de Mallorca (1977-1980), que arreplega en quatre volums la riquesa botànica de l’illa. Com a poeta i escriptor, ha publicat Vols d’orenetes (1981). En l’àmbit del folklore, ha recollit mostres de la poesia popular mallorquina i d’altres caires de la cultura nadiua, que li han servit per a redactar un Diccionari mallorquí de dialectologia, etnologia, folklore, onomàstica i toponímia (1989). Ha rebut diversos premis de poesia, i els premis Ciutat de Palma de ciències (1970) i Alzina, del Grup d’Ornitologia Balear (1989) pel seu treball com a naturalista

Jaume Lladó i Ferragut: Historiador (Selva 1886 – Palma 1975)

Cursà els estudis de filosofia i lletres, secció d’història, a les universitats de Barcelona i València. Va esser nomenat cronista oficial de Selva (1937) i exercí d’arxiver de l’Ajuntament de Palma. Ordenà i publicà els catàlegs dels arxius municipals i parroquials de nombrosos pobles de Mallorca, a més dels arxius de cúries dels templers i hospitalers (1944), els de la Universitat Literària i els de l’Estudi General Lul·lià (1946) i els llibres i documents del Col·legi de la Mercaderia i del Consolat de Mar (1955). És autor de nombros articles, i membre de la Real Academia de la Historia (1959) i va rebre l’Encomanda d’Alfons X el Savi (1971). L’Ajuntament de Selva, li dedicà un carrer i creà un premi d’investigació amb el seu nom. A ses Salines hi ha una plaça que du el seu nom.