Quatre punts sobre la història de Catí

Diumenge, 26 febrer, 2012
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

FETS HISTÒRICS RELLEVANTS

Els orígens de Catí es remunten a l’època musulmana, sempre depenent del castell de Morella. El poble de Catí ja existia amb aquest nom quan Jaume I i Balasc d’Alagó van iniciar la conquesta d’aquestes terres: el 1233 s’esmenta Catí en dos documents que parlen del terme de Morella. La carta de poblament arriba el 1239, quan Balasc d’Alagó l’atorga a Ramon de Bocona i a quaranta pobladors més de Lleida. Però la història va continuar estretament lligada a la de Morella fins al segleXVII, ja que Catí va viure quatre segles pendent del procés d’independència que no va aconseguir fins al 9 de febrer de 1691. Amb la signatura del rei Carles II els catinencs repartien entre els seus habitants les principals fontseconòmiques (carnisseria, producció de formatges, forns…) i alguns drets socials (administració de la presó, pes i mesures…).

 ,

 ,

 ,