Punts d'interès de Búger

Dimecres, 28 maig, 2014
Ubicació: 
Font: 
Ajuntament de Búger
Text publicat per: 
PAS

Plaça de la Constitució i Ajuntament

La plaça de la Constitució configura la part de ponent del carrer Major, on arriba la carretera principal del poble, que el comunica amb Palma, Campanet i Inca. Des de fa pocs anys, la plaça apareix centralitzada per una font o brollador amb la representació del símbol de Búger, una espelma o bugia, que evoca el nom del poble. A la part nord de la plaça s’hi situa l’edifici de la casa consistorial o Ajuntament, també anomenada la Sala, i inaugurat l’any 1952.

Església Parroquial de Sant Pere

Es tracta de la primera església de Búger, que es va començar a edificar l’any 1563 i va l’any 1576. El temple actual es bastí entre els anys 1694 i 1718, impulsat pel vicari Vicenç Payeres Estrany.

Creus de terme del carrer Major

Búger conserva cinc creus de terme, normalment situades a l’entrada o sortida dels camins principals. La processó del Dijous Sant recorria totes aquestes creus.

El carrer Major de Búger conserva dues creus de terme. Ambdues estan mancades de pilar o fust i se situen dins el corresponent nínxol obert en la paret i són d’estil barroc, les quals daten del segle XVII: la Creu de Sant Crist o de Can Perico (c/ Major, núm. 11) i la creu de la Mare de Déu del Roser o de Cas Mestre, (c/ Major, núm. 20).