Punts d'interès d'Alaró

Dimarts, 3 juny, 2014
Ubicació: 
Font: 
Ajuntament d'Alaró
Text publicat per: 
PAS

L'encant paisatgístic d'Alaró convida a l'excursionisme. Destaquen per la seva tradició, les excursions al Castell d'Alaró, al qual es pot accedir a peu des d'Alaró i en el seu cim s'hi troben restes de la fortificació cristiana d'aquest lloc clau i també restes d'aljubs musulmans: i a Orient (que pertany a Bunyola) per l'anomenat pas de S'Escaleta. Altres excursions interessants són la del Puig de S'Alcadena i del Clot d'Almedrà que, pròxim a Lloseta, és un dels llocs més bonics del municipi.

  • Les possessions més importants d'Alaró són: Sollerich, Son Fortesa, Son Curt, Es Verger, Banyols, Ses Artiques, Can Cladera, Son Bergues, Sa Teulera, Son Grau: i el Clot d'Almadrà: Can Xalet, Casa d'Amunt, Cas Senyors i Son Cocó.
  • Alaró va ésser el primer municipi de Mallorca que va disposar d'electricitat. La Central fou inaugurada dia 15 d'agost de 1901 i els promotors foren els Germans Gaspar i Josep Perelló Pol. De la fàbrica elèctrica que constitueix l'únic monument civil d'Alaró, en quedaven alguns vestigis. Actualment s'ha restaurat dit monument i la inauguració fou el 15 d'agost de 2001. L'any 2001, es va commemorà el centenari de l'electricitat amb un programa extens que va començar per gener de 2001 i es va acabar per juny de 2002.