Personatges històrics a Valldemossa

Dimecres, 14 juliol, 2010
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

- Gaspar Melchor de Jovellanos, escriptor i jurista de la Il·lustració espanyola.

- Frederic Chopin, pianista francès del segle XIX.

- George Sand, escriptora francesa.

- José Bautista Laurens, pintor francès.

- Lluís Salvador d'Àustria. Entre d'altres obres, és autor del monumental llibre titulat Die Balearen Geschildert in Wort und Bild (Les Balears descrites per la paraula i el dibuix), publicat a Leipzig entre 1869 i 1891. L'arxiduc Lluís Salvador d'Habsburg-Lorena i Borbó, va arribar per primera vegada a Mallorca l'any 1867 amb la idea d'escriure un llibre sobre els escarabats. El 1871 va tornar a l'illa amb la intenció de continar les seves investigacions, i en va quedar enamorat. El 1872 va comprar la finca de Miramar, a Valldemossa, fet que el va vincular definitivament a Mallorca, i en anys successius va anar adquirint les finques adjacents per a reconstruir el gran Miramar lul·lià. Amb el temps, va arribar a posseir la major part de les finques situades entre Valldemossa i Deià, mirador esplèndid de la costa nord mallorquina.

- Gaston Vuillier, pintor i escriptor: "Viaje a las Islas Baleares".

- Ruben Dario, escriptor espanyol.

- Jorge Luis Borges, escriptor espanyol.

- Santiago Russinyol, pintor català.

- Erwin Hubert, pintor austríac.

- Bartomeu Ferrà, estaurador. Féu obres meditadament neogòtiques, influït per Viollet-le-Duc (Germanetes dels Pobres, a Palma), així com l'església neoromànica de Sant Magí, a Santa Caterina, de la qual havia fet un projecte amb elements modernistes, que no fou acceptat. Féu algun edifici dins un estil premodernista (can Barceló a Palma, al 1902), i projecta cases barates pper a treballadors, que tractaven d'adaptar-se als materials disponibles i a les necessitats dels destinataris. Fou un dels fundadors de la Societat Arqueológica Lul·liana (1880).

- Jacobo Sureda, pintor i poeta mallorquí.

- Josep Coll i Bardolet, pintor català.

- John Sargent, pintor anglès.

- Eliseu Meifren, pintor impressionista català.

- Bartomeu Calatayud, guitarrista de boleros.

- Isidre Bonsoms i Sicart, bibliòfil i amo de la Cartoixa des de 1880 a 1940.

- Nicolau Calafat, impressor mallorquí del segle XV que treballà a Miramar.

- Francesc Frau, frare agustí del segle XIX i poeta.

- Sor Aina Mª del Santíssim Sacrament, monja lul·lista que escriví sobre Ramon Llull.