Particularitats dialectals de Fogars de Montclús

Temàtica: 
Font: 
pas

Dins el municipi, a causa del gran nombre d’habitants originaris del terme, en general, la parla de Fogars de Montclús és la catalana i típica de la zona. És de destacar la pronunciació típica del Vallès de pronunciar la doble l com una i (gaina, coní), a més a més, si bé no s’hi parla salat, existeixen al terme molts mots salats referents a la toponímia (Coll ses basses, Turó de ses Agudes, Puig sa carabassa, Puig ses olles, Camp sa costa, Puig sa goita...).

 ,

 ,

Text redactat per: Salvador Vilà , , , Any: 2008