Noves iniciatives en Ares del Maestrat

Dissabte, 25 febrer, 2012
Ubicació: 
Font: 
pas

El repte principal és el despoblament continuat des del darrer terç del segleXX. Així, en la darrera dècada han sorgit algunes iniciativesper intentar trencar la dinàmica de pèrdua d’habitants i de recursos. Els allotjaments rurals i les faenes que deriven de la nova concepció sobre el medi ambient i l’entorn semblen la clau delfutur. A més, l’esforç d’algunes institucions per recuperar elpatrimoni natural i cultural d’Ares es tradueixen en un augment dellocs de treball que pot suposar, si no el creixement, elmanteniment de les estadístiques de població.

 ,

REALITAT SOCIAL