Morella, etimologia del nom

Divendres, 3 febrer, 2012
Ubicació: 
Font: 
pas

Segons el diccionari Alcover-Moll, probablement el topònim

Morella deriva del llatí *mōrĕlla (diminutiu de morus, ‘morera’) o bé de maurĕlla(diminutiu de maura, ‘mora’).