Medi natural i entorn de Montagut i Oix

Dimecres, 27 novembre, 2013
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
PAS

Montagut i Oix forma part de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, territori de notable extensió que, a causa de la seva diversitat i singularitat, és, sens dubte, l’espai natural més important del Prepirineu oriental. L’any 2000 es va formar el Consorci de l’Alta Garrotxa, un organisme públic supramunicipal
que promou la gestió integral d’aquest espai.

El relleu de la zona és de tipus calcari i presenta una marcada abruptesa, amb un predomini de les valls profundes, voltades de cingleres i parets de roca. Aquest relleu tortuós és el que dóna nom a l’espai: les garrotxes són les “terres aspres i de mala petja”.

El paisatge de l’Alta Garrotxa és veritablement espectacular, no ja només per la magnifi cència del relleu, sinó també per la seva coberta forestal, dominada pels alzinars i les rouredes. A Montagut i Oix es poden trobar roures centenaris a la vall d’Hortmoier, castanyedes a Riu i Can Barrufa, de la vall d’Aguja, i una teixeda al mas Misaclós, del veïnat de Carrera. A l’Alta Garrotxa, cal citar el Ferran, una cresta muntanyosa, símbol dels oixencs juntament amb el Mont Petit i el Mont Major.

L’Alta Garrotxa té, a més, una important riquesa pel que fa al patrimoni cultural, cosa que posa de manifest la importància que tingueren en el passat els assentaments humans i les activitats tradicionals, agrícoles i ramaderes de la zona. L’espai ha patit, des de mitjan segle xx, un procés de despoblament
i abandonament del territori, a causa de les difi cultats de supervivència a la muntanya, de la desvalorització del carbó com a recurs energètic i de l’atracció de les indústries localitzades a la vall del Fluvià.