Malnoms de Senija

Ubicació: 
Font: 
pas

Malnoms com: Costera, Bajoca, ,Muda (provinent del cognom Mut), Covera (la família ha estat propietària d’un forn de pa i probablement l'apelatiu vinga de que de vegades el pa s'unflava, feia “coves”, i la gent s'hi queixava), ,Canyota (provinent de quan els seus besavis tornaven d'Orà, la gent portava una vara i el seu besavi tornava amb una canya, motiu de burla), ,Mintxo o d'Antònia, són pròpis del poble de Senija i són emprats per la gent del poble de forma habitual.

També els noms de famílies dedicades a l’elaboració d’embotit: Els Ferrers, Els Sobans, Els Canyots, Els Blancos. ,

 ,

Extret d'una reunió social realitzada a Senija. Participants: