Llengües

Dimecres, 8 setembre, 2010
Ubicació: 
Font: 
pas

A Deià es parla molt sovint l’anglés des de que als anys seixanta arribaren extrangers de per tot el món i molts es quedaren enamorats a viurer-hi.

El mallorquí és la primera llengua que s’utilitza. Paraules pròpies del poble:

-Aubina: xirimiri, calitga, brusqueta fina.

-“figuret” es diu molt.

-volveriol: mariquita.

-grescos: es contesta quan es demana que hi ha per menjar.

-Pinya: Colflori.

-xixols: pésols.