LLEGENDA DE PALAU

Dijous, 16 febrer, 2012
Ubicació: 
Font: 
pas

Hi ha una llegenda que diu així: «Quan els homes de Palau havien acabat d’edificar l’església, van adonar-se que entre dues pedres, a terra, hi sortia un raig de llum. La gent, intrigada per aquell raig de llum, va començar a pensar què podia ser allò i un savi que passava per allí els digué: “Aquest raig de llum que veieu és el reflex de l’or que hi ha sota l’església. Si enderroqueu l’església, tindreu una gran riquesa”. I així van fer-ho, van destruir fins als fonaments tot el que acabaven de construir, però d’or no en van trobar, només van trobar-hi un cargol». És per això que als habitants de Palau de Noguera se’ls anomenen caragols, caragolés o caragoleros. També hi ha qui afirma que aquest malnom ve de l’ofici de fer de caragolaires.