Ubicació: 

Descripció

Planta d'una sola nau amb vuit capelles laterals, la nau està sostinguda per uns grans contraforts que en l'interior separant les capelles. L'edifici, llevat del campanar i de la portada, és de paredat. La façana està arrebossada. La portada, situada a la façana oest és una porta quadrada, flanquejada per dues pilastres que a la part inferior presenten unes bases i a la superior presenten unes cariàtides en forma de cos de dona, la joventut i la vellesa, que sostenen un arquitrau, amb el fris decorat amb figures d'àngels i l'escut de la vila i la cornisa amb dents de serra. Aquest primer cos està rematat amb un frontó partit per dos columnes-florons coronats amb boles. Aquest cos està sostingut per dos estípits coronats per uns caps. Al mig hi ha un requadre en relleu que representa l'assumpció de la Mare de Déu. Aquest segon cos està coronat per un frontó partit, més petit que el del primer cos, amb una cara en relleu damunt la qual hi ha un floró amb bola. Sobre la portada hi ha un ull de bou senzill. Al coronament de la teulada, a dues vessants, hi ha un altre ull de bou més petit, que dóna llum a les voltes. Està datada "Año 1780", tot i que a la parròquia no es conserva cap document que dati la seva construcció.. Sobre la portada hi ha un ull de bou senzill, i en el coronament de la teulada, que és a dues vessants, un altre ull de bou més petit, que dóna llum a les voltes. L'absis és quadrat per l'exterior, l'absis-presbiteri és circular, i està decorat amb pintures modernes. El campanar, de granit, és de finals del segle XVI. Té dos cossos. El superior, per les campanes, amb cinc buits d'arc apuntat, amb feixos de columnes, i gàrgoles als quatre angles. Les campanes, que són quatre, són de l'any 1947; menys anomenada Teresa de l'any 1742 (feta a Olot). Al campanar hi ha un rellotge des del 1880. La sagristia fou construïda l'any 1630. La volta és de mig canó. La pila baptismal és del segle XVI. L'orfebreria existent és del segle XIX o moderna. La que hi havia abans va ser robada el 21 de febrer de 1815.

Notícies històriques

El primitiu temple de Santa Maria, romànic, es troba ja citat en documents de l'any 1022. L'església actual es creu que es va començar a edificar els anys 1581-1582. Hi ha testimonis documentals de diverses reformes i ampliacions els anys 1604, 1609, 1625, 1657, 1727, 1734, 1737. P. Comes esmenta que l'església fou acabada l'any 1698. Després de la guerra dels carlins, es va restaurar, puix havia estat cremada. El mateix va ocórrer després de la guerra del 1936-1939. Del primitiu temple romànic, tant sols en resten dos arcs de pedra i un finestral tapiat. Martí i Cardoner creuen que també ho són els baixos del campanar. Totes les capelles són modernes, han estat reconstruïdes després de l'última guerra. Es conservava un absis romànic que desaparegué amb la reconstrucció de l'any 1886. A l'interior de l'església hi ha pedres gravades amb dates dels segles XVI i XVII. La portalada té una inscripció que diu "Any 1780".

 

Participa

Pots ajudar de moltes maneres a fer créixer El Camí, un projecte col·laboratiu que té la seva raó de ser en la participació de la gent del territori. Tant si només vols rebre informació de les nostres activitats com si vols prendre part activa en la construcció d’El Camí sortint a marcar el traçat pel teu municipi, trobaràs la manera d’implicar-te que més s’adeqüi a les teves preferències. Entre tots fem El Camí!
 

Registra't

Dóna a conèixer el teu municipi publicant un article a la Camipèdia.

 

Participa en la Secció de Caminades

Participa en organitzar una caminada a l'any a la teva comarca.

 

Fes-te soci/a del Camí

Entre tots i totes mantenim viu el Cami!

 

Fes-te amic del Camí

Estigues informat de totes les activitats.

 

Esteu aquí