L'Escolania de Blauets de LLuc

Dimecres, 11 juny, 2014
Ubicació: 
Font: 
pas
Text publicat per: 
PAS. Font: Viquipèdia Escolania de Blauets / Escolania de Lluc

L'Escolania de Blauets de lluc és una escolania dedicada al culte de la Mare de Déu del monestir de Lluc a Escorca, a Mallorca. S'anomenen així pel color de la seva sotana. L'Escolania de Lluc, coneguda popularment com els "Blauets", pel color de la sotana blava que duen en les celebracions, és una de les institucions més antigues d'Europa. En l'Arxiu del Santuari de Lluc hi data del 1531, quan el Prior Vaquer la constituí com a cor permanent dedicat al servei litúrgic, sobretot a la Mare de Déu de Lluc, patrona de tots els mallorquins.

El 1892 s'incorporà l'ensenyament secundari i el centre es convertí en Seminari menor dels Missioners dels Sagrats Cors. Edita un butlletí intern des del 1940 anomenat Estels (Estrellas entre 1959 i 1975).

Antigament era només oberta a nens i només es permetia l'estança en règim intern, però des de 2006 són al voltant de quaranta nens i nenesque estudien de 1r de Primària a 2n d'ESO al santuari, en règim intern o extern.

Fou una escola pionera en l'ensenyament en català a Mallorca, ja que des del 1973 s'impartien íntegrament les classes d'EGB  en aquesta llengua. Així mateix, el 1984 participà en la creació de les Trobades d'Escoles Mallorquines. A causa d'aquesta activitat a favor del català ha rebut els premis Emili Darder (1987) i Francesc de Borja Moll (1988) dels Premis 31-D de l'Obra Cultural Balear. Des del 1939, existeix l'Associació d'antics Blauets, que agrupa els excantaires del cor.

Canten de dilluns a divendres durant les misses de les 11.45 h i de les 16.45 h.

Font: Viquipèdia Escolania de Blauets

Font: Escolania de Lluc