Temàtica: 
Ubicació: 
L’aigua, és un dels recursos naturals més importants i preuats per l’home i alhora un bé escàs. L’escassetat es veu agreujada pel fet de suportar grans densitats de població a l’estiu, mentre el clima mediterrani es caracteritza per una baixa pluviometria. La principal característica diferenciadora de la hidrologia balear respecte a les conques peninsulars és que, a les Illes, l’aigua subterrània és quasi l’únic recurs hídric natural disponible. Avui dia les dificultats per assegurar un aprofitament sostenible d’aquest recurs són motiu de discussió, donades les característiques limitants del territori i la seva densitat de població. Els problemes de contaminació, sobreexplotació, intrusió marina, etc .són realitats que demanen que la població es sensibilitzi en quant a l’estalvi i el bon ús de l’aigua, i que l’administració reguli el seu bon ús. Banyalbufar s’abasteix d’aigua a través de la Font de la Vila. L’aigua provinent del depòsit de Ses Mosqueres rep un tractament de cloració en es depòsit de Ses Roquetes abans de passar a la xarxa de distribució d’aigua potable del nucli de Banyalbufar. Anualment l’ajuntament de Banyalbufar realitza anualment analítiques de l’aigua en diferents punts de la xarxa en base a la qualificació del Reial Decret 140/2003 i criteris d’aptitud de l’Autoritat Sanitària. Les analítiques realitzades en el 2007 i 2008 complien els requisits d’aptitud requerits. Mentre que al nucli de Banyalbufar actualment tots els habitatges estan connectats a la xarxa d’aigua potable, els camions cisterna són alternativa per l’abastiment d’aigua a algunes zones des Port de Canonge que no tenen connexió d’aigua corrent, i per les cases disseminades. El municipi de Banyalbufar segueix una lleu tendència a l’increment de la generació de residus, donat que en els darreres tres anys s’ha incrementat la recollida de residus sòlids urbans en el municipi en unes 26,4 tn. L’Ajuntament te contractada la recollida no selectiva de residus amb l’empresa GESBA, del grup ACCIONA, mitjançant una concessió que es va iniciar l’any 2004. Els residus tenen com a destí la planta de tractament de Son Reus, on són incinerats per a la seva posterior valorització energètica. La recollida es fa a través de contenidors de recollida situats a tres punts del nucli urbà de Banyalbufar i del nucli des Port des Canonge. En el municipi es realitza la recollida selectiva de paper, vidre i envasos. Els contenidors de recollida selectiva es troben situats al Punt Verd, l’inici de la Ctra. al Port des Canonge, l’entrada al nucli de Banyalbufar per Esporles i a l’entrada al nucli de Banyalbufar per Estellencs. El personal de l’Ajuntament s’encarrega de la recollida als comerços del municipi que du fins al Punt Verd. A diferència de l’increment any rere any de la recollida de RSU, la recollida selectiva ha sofert al llarg dels darrers anys diferents tendències. La recollida selectiva de vidre va disminuir fins l’any 2004 per tornar augmentar i pegar un bot molt important al 2007 situant‐se en el 2º municipi de Mallorca en recollida selectiva de vidre. La recollida selectiva d’envasos a sofert un augment lent però constant des del 2002, i la recollida selectiva de paper ha anat també augmentant i disminuint al llarg dels darrers anys. El municipi es situava el 2006 entre els municipis capdavanters en la recollida selectiva de paper, vidre i envasos per habitant de fet. AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR, (2009), Diagnòstic de l’Agenda 21 de Banyalbufar, Ajuntament de Banyalbufar i GRAM.cat, Banyalbufar.

Participa

Pots ajudar de moltes maneres a fer créixer El Camí, un projecte col·laboratiu que té la seva raó de ser en la participació de la gent del territori. Tant si només vols rebre informació de les nostres activitats com si vols prendre part activa en la construcció d’El Camí sortint a marcar el traçat pel teu municipi, trobaràs la manera d’implicar-te que més s’adeqüi a les teves preferències. Entre tots fem El Camí!
 

Registra't

Dóna a conèixer el teu municipi publicant un article a la Camipèdia.

 

Participa en la Secció de Caminades

Participa en organitzar una caminada a l'any a la teva comarca.

 

Fes-te soci/a del Camí

Entre tots i totes mantenim viu el Cami!

 

Fes-te amic del Camí

Estigues informat de totes les activitats.

 

Esteu aquí