La colonia Catalano-Forcallana de Forcall

Dimarts, 14 febrer, 2012
Ubicació: 
Font: 
pas

Aquesta associació es va fundar l’any 1956 per forcallans no residents al poble, amb la intenció de fomentar la relació entre tots els forcallans de naixement o de sentiment. Entre altres iniciatives,editen el butlletí ,Bisgargis i col·laboren en la caminada de lesquatre moles.A més a més són vetlladors del Camí de l'etapa de Forcall a Morella.

 ,

 ,

 , , , ,