La Camèlia centenària

Divendres, 12 novembre, 2010
Ubicació: 
Font: 
Albert Juanola

 ,La Vajol conserva la Societat de Socors Mutus d’Obrers La Camèlia, posada sota l’advocació de Sant Martí. Va ser creada, a l’estil de les germandats o mútues que proliferaren en aquella època (els seus estatuts daten dels anys 1893/94), a redós, sobretot de la menestralia i dels obrers del suro, i que a La Vajol, endemés agrupava la pagesia i la mineria, de manera que va esdevenir una institució d’assistència mèdica, farmacèutica i social ben arrelada en el món rural.

Cal també destacar el paper que La Camèlia ha estat mantenint en el context sociocultural del municipi, sobretot per mitjà de la seva seu social, un edifici que construïren els mateixos socis, fora de l’horari de feina habitual.