Joan de Brusca el fundador d'Albocàsser

Divendres, 18 novembre, 2011
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

JOAN DE BRUSCA

 ,

La conquesta cristiana va tenir lloc cap al 1233 i la carta de

 ,

 ,població es va atorgar el 25 de gener de 1239 al noble català

 ,Joan de Brusca.

 ,

 ,Diuen que Joan de Brusca va fer construir una

 ,ermita a la vora del seu mas (mas de Brusca)

 ,perquè la seua filla Miquela pogués oir

 ,missa sense haver de desplaçar-se, i d’ací

 ,l’advocació.

 ,

 ,

 , ,El soterrament de Joan de Brusca.

 ,A l’ermita dels Sants Joans, , , que

fou la primera església del poble, es pot veure el sepulcre de pedra

 ,robust i bast del fundador de la vila. Però la inscripció que s’hi

 ,llegeix és molt posterior a l’època de la fundació de la vila, i la veu

 ,popular no recorda haver vist mai aquest sepulcre amb ossos. Es

 ,conta que el noble no va voler ser soterrat en un sepulcre de pedra,

 ,per no compartir la mateixa honra de Jesucrist.

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,