INVOCACIÓ A SANTA MARIA DEL CAMÍ

Dijous, 10 abril, 2014
Font: 
Miquel Dolç: Poesia completa

Mil viaranys de pols daurada

fins a la teva fita alada

ens han menat, des del matí

d'aquesta vida alatrencada,

Santa Maria del Camí.

 

Sobre una boira falaguera,

de Catalunya fins aquí

de grat t'obrires la carrera,

gentil i blava marinera,

Santa Maria del Camí,

 

i ja no saps què t'enamora

més, si la vall verda i sonora

de Coanegra que et nodrí,

o si la plana que t'adora,

Santa Maria del Camí,

 

plena de ceps, garbes i fulla,

i et besa els peus com un jardí.

Com et prodigues onsevulla,

damunt la roca i la despulla,

Santa Maria del Camí!

 

Breus vianants d'una hora incerta,

mig atuïts a la coberta

de tants vaixells, ens tens aquí

per a lliurar-nos com a oferta,

Santa Maria del Camí,

 

de veus, de vots i d'esperances,

avui que tornes a florir

dins la nostra ànima i t'avances

cap a un espill de recordances,

Santa Maria del Camí.

 

Quan l'agost crema l'hemisferi

i brilla més el tron aeri

on el teu fill madura el vi,

voltada d'ombres de misteri,

Santa Maria del Camí,

 

beneeix una i tres vegades

els vius d'avui i els morts d'ahir,

estel de vespres i d'albades,

viva saó de les anyades,

blavenca torre de mirades,

Santa Maria del Camí.

 

Miquel Dolç i Dolç, agost 1960