L’associació professional d’artistes visuals de les Illes Balears —AAVIB— no té ànim de lucre i va ser constituïda el 27 de juny de 1996. Compta amb més de 200 socis i té implantació a totes les illes. Es la tercera d’Espanya en nombre de socis i la primera en nombre de socis per nombre d'habitants. Finalitats * La representació, defensa i promoció dels interesos econòmics, socials i culturals dels artistes visuals. * Promoure la solidaritat entre artistes, programar les accions necessàries per aconseguir millores en aquests camps. * Organitzar un treball constant formatiu i de promoció cultural dels seus afiliats, així com exercir una funció crítica dins l’àmbit cultural de les Illes Balears. * La finalitat de la AAVIB no és organitzar exposicions i esdeveniments dels seus socis, encara que s'els dóna suport amb els mitjans que disposa i pot intervenir amb mitjans artístic davant qüestions que el col·lectiu estimi oportú defensar o denunciar. * Organitza a les Illes Balears jornades periodiques i participa a encontres per a debatre les condicions actuals dels creadors visuals a l'Estat Espanyol. * Asumeix la tasca de difondre els acords i les inciciatives de la UAAV, com el "Código de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte" signat pel Ministeri de Cultura o el "Manual de buenas prácticas profesionales en las artes visuales" (descàrrega del document més abaix) editat per la UAAV i financiat per la "Fundación Arte y Derecho" amb el fons assistencial de VEGAP. Principis inspiradors La defensa de la dignitat de l'artista com professional i el saneament de les patologies que pateix el nostre món de l'art. La seva web incorpora una secció de Denúncies, debats i +: A DIA A DIA DE L'AAVIB es publiquen les denúncies de galeries mal pagadores, funcionaris prepotents, incumplidors o ineficients, abusos institucionals i altres avisos per a navegants, comentaris, debats o quelcom interessant per al col·lectiu d'artistes visuals. Es podem comentar allí mateix. Per a trametre altres enviau la informació: aavibm@gmail.com

Participa

Pots ajudar de moltes maneres a fer créixer El Camí, un projecte col·laboratiu que té la seva raó de ser en la participació de la gent del territori. Tant si només vols rebre informació de les nostres activitats com si vols prendre part activa en la construcció d’El Camí sortint a marcar el traçat pel teu municipi, trobaràs la manera d’implicar-te que més s’adeqüi a les teves preferències. Entre tots fem El Camí!
 

Registra't

Dóna a conèixer el teu municipi publicant un article a la Camipèdia.

 

Participa en la Secció de Caminades

Participa en organitzar una caminada a l'any a la teva comarca.

 

Fes-te soci/a del Camí

Entre tots i totes mantenim viu el Cami!

 

Fes-te amic del Camí

Estigues informat de totes les activitats.

 

Esteu aquí