Història de Petra

Dimecres, 11 juny, 2014
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas
Text publicat per: 
PAS. Font: Viquipèdia de Petra

En els darrers temps de domini musulmà va formar part del districte de Yiynau-Bitra, en el Repartiment, després de la conquesta de Mallorca per Jaume I, Petra. Va quedar integrada dins la part reial, la qual el rei repartí entre els seus cavallers, sent-ne el gran beneficiari Pere de Portugal. Petra fou propietat dels cavallers de les famílies Burgues, Sant Joan, Sant Martí, Desbach i Sureda.

El 1248 segons la butlla d'Innocenci IV existia una església dedicada a Sant Pere. El 1300 es crea una pobla reial segons les ordinacions de Jaume II de Mallorca.

Durant els segles XVI i XVII, Petra era una localitat de les més puixants de Mallorca quant a nombre d'habitants i a producció agrícola, principalment cerealista. És en aquest període que es duen a terme les obres dels dos edificis més rellevants del poble, l'Església de Sant Pere d'estil gòtic i el Convent de Sant Bernadí d'estil renaixentista. A partir del segle XVIII Petra hagué de suportar llargues temporades d'epidèmies i de sequeres que minvaven la població i les collites.

Fins a 1982 va incloure el poble d'Ariany. Petra hi és a altres països, no només existeix a Mallorca. La població de Petra de Mallorca ha augmentat molt aquests derrers anys, ara som 3100 habitants(el 2013).

Font: Viquipèdia Petra