Història de Maria de la Salut

Dijous, 12 juny, 2014
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas
Text aportat per: 
PAS. Font: Ajuntament de Maria de la Salut

Maria de la Salut té restes arqueològiques que es remunten a l’època  pretalaiòtica. S’hi ha trobat també restes dels segles II i I AC que fan pensar que hi va haver una vil.la romana. En el període de l’Islam se sap que el terme de Maria, juntament amb el de Muro, Llubí, i Santa Margalida formava el districte de Muruh, i que per aquella època   la població vivia dispersa en les alqueries i rafals amb una organització tipus clànic.

La societat musulmana no oferí resistència a l’expedició catalana de Jaume I amb la conquesta, la societat islàmica restà desestructurada. L’any 1230 tota la geografia illenca depenia dels catalans. En el repartiment (1232), Maria, com tot el districte de Muruh, fou concedit a Ponç Hug, comte d’Empúries i la divisió administrativa de l’llla (1240) l’integrà dins la parròquia de Santa Margalida.

Al llarg dels segles el terme de Maria va passar en mans de diferents possessions,  depenent sempre de Santa Margalida. No va ser fins l´any 1796 que els diputats electes Miquel Gual i Joan Torelló iniciaren un llarg procès per aconseguir que Maria pogués formar municipi separat de Santa Margalida. Hagueren de passar anys fins que, amb l’arribada dels governs liberals, al principi de segle XIX, s’autoritzaren les segregacions municipals.

El va-i-ve legislatiu existent entre 1813 i 1836, va provocar que Maria fos municipi independent i annexat, un altre cop, al de Santa Margalida, segons els torns del Govern. Arram de les disposicions de la Constitució de Cadis es podien constituir en ajuntament tots els nuclis de població de més de mil habitants. Mariainicià un llarg procès per aconseguir ajuntament propi. No fou fins a 1836 quan assolí, aquest cop de manera definitiva, la constitució en municipi.

Durant e segle XIX, Maria va sofrir un augment molt important d ela població fent així necessari ampliar i construir noves cases. El 1931 es gueren a terme les alineacions i l´enllumenat, l´acondicionament de dos pous públics a la plaç de Baix i diversos projectes urbanístics sinònim del creixement.

Font: Ajuntament de Maria de la Salut