Història de Benassal

Dimecres, 29 febrer, 2012
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

FETS HISTÒRICS RELLEVANTS

 ,

Hi trobem jaciments que van des del paleolític fins a l’època islàmica, com les pintures rupestres del Racó de Nando, les restes , ,ibèriques del Castell de Corbó, ,forns de fosa al Mas de Forés, alqueries islàmiques,etc.

Amb la conquesta de Jaume I, Benassal va ser cedida a Balasc d’Alagó, el qual va atorgar carta de població a favor del cavaller Berenguer de Carratalà el 3 de gener de 1239. Aquest document es conserva a l’ajuntament. Setanta anys després els hereus de Balasc d’Alagó van vendre les possessions als templaris. Aquesta ocupació, però, va durar molt poc ja que l’ordre militar va ser dissolta per una butlla papal, i a partir de 1319 la Tinença de Culla, de la qual Benassal formava part, va passar a l’Ordre de Montesa i hi va romandre fins al 1560. Aquell any la vila, organitzada ja com a comanda separada de Culla, es va incorporar a la corona reial. ,A l’època moderna, Benassal va participar en la guerra de Successió al costat de Felip d’Anjou, i ja en l’època contemporània va prendre part en la primera guerra carlina (1837). Durant el segle XX , va patir els efectes de la Guerra Civil espanyola, especialment amb els , bombardejos de la legió Còndor , del 25 de maig de 1837.Després el fet més rellevant ha estat l’ èxode rural, , que es tradueixen menys habitants i una població envellida.

 ,

 ,