Història d'Agulló

Dimecres, 4 desembre, 2013
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
PAS

El 1070 Arnau Mir de Tost va donar a Ponç Onofre la pobla de la Torre d’Agulló perquè l’eixamplés, la millorés i hi fes un mur, mentre que va deixar els emprius als qui hi habitessin, que pagarien delmes i primícies al mateix Onofre. El 1267 les Cases d’Agulló, com aleshores s’anomenava el lloc, van ser lliurades per Ramon de Llimiana a Sant Pere d’Àger.