Fets històrics rellevants de Cinctorres

Dijous, 16 febrer, 2012
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

 ,

 ,

Fins a l’any 1693 Cinctorres va formar part de Morella, situació que va provocar sovint enfrontaments. Va ser agermanat al segleXVI i , ,maulet al XVIII, moltes vegades tan sols per mantindre una postura ,contrària a la de la metròpolis. Al segle ,XIX, i malgrat la influència negativa de les guerres carlines, va assolir la major població de la seua història: l’any 1900 superava els 1500 habitants. A partir d’aquesta data l’emigració, tant de temporada com definitiva, ha sigut una constant.

 ,