Etimologia del nom

Divendres, 12 novembre, 2010
Ubicació: 
Font: 
Pere Roura i Sabà

Maçanet

El nom de Maçanet, prové del llatí “matianetum” que vol dir pomareda o lloc de pomers. Però la primera referència apareix amb la colonització carolíngia i la formació de la Marca Hispànica, concretament a l’any 814 en un precepte de l’emperador Lluís I es fa constar que la població de Ceret al Vallespir limita al sud amb villam quae dicitur Macanetum (DC 2-318).

Altres referències són: l’any 881 Maceneto (NH 10-203), el 947 Mazanedo (ACB-28) , el 952 terminos de Machanedo (NH 11-179)0 , el 954 terminos de Massanedo (NH 11-181), el 966 paroquia de Mazanet (CC,384), el 988 terminio de Mazaned (MH 138-940), el 1017 Massaneto (MH 155-1003), i també el 1017 in valle quae dicitur Mazaneto ecclesiam sancti Martini (MH 177-1008).