Entitat cultural. Teatres municipals

Dijous, 17 febrer, 2011
Font: 
pas
Text aportat per: 
Ajuntament de Palma
Escola Municipal de teatre: Durant els primers anys comptà amb dues seccions: la infantil (de 8 a 13 anys) i la juvenil (de 14 a 17 anys). El grup juvenil es constituí en el grup Farsa. D’ençà de la seva fundació han presentat espectacles com: Petit circ (1985), La Comèdia de l’Art (1986), Improvisacions, Diàlegs de bruixes, Eureka-ka, Joc de cartes (1988), Can Tomeu (1988), El mestre (1988), L’estació (1989), El bruixot (1992), Naïf (1995), L’Olimp: Galeria de personatges, La disputa de l’ase, Impressions, Ciutat... El 1990 feren la primera sortida de l’illa i participaren a Barcelona en l’ambaixada artística Desembarcelona. Actuaren també en el recinte firal de l’Expo de Sevilla (1992) amb la cercavila Som el siurell, un homenatge a Joan Miró. Convocaren el II i III Concurs de Màscares. El curs 2007-08, quan era regidor de Cultura Nanda Ramon, va passar a ser gestionada per l’Associació Trenta-1. La principal novetat va ser la creació de la secció d’adults de l’escola. En va ser el coordinador en Pere J. Mascaró i formaren l’equip de professors: Ana Maria Gago, Gemma Abad i Ramon Ginard i el mateix Pere J. Mascaró. Representaren els títols següents: Estimats pares, Os-kar, X Amor i Beneït el pati. El curs 2008-09 la coordinació ha passat a mans de Lena Serra i forma l’equip de professorat: Margalida Cortès, Oliver Romero i Ramon Ginard. Entre els alumnes que han passat per l’escola podem destacar: Caterina Maria Alorda, Josep Ramon Cerdà, Maria de Lluc Herrero, Aina Cortès i Maria del Mar Forteza-Rey, entre d’altres. GRUP INFANTIL Curs adreçat a nins d’entre 8 i 11 anys. Horari: Dissabtes de 10 a 13h Lloc de realització de les classes: Mar i Terra Espai de Cultural GRUP PREADOLESCENTS Curs adreçat a joves d’edats compreses entre els 12 i 13 anys Horari: Dissabtes de 10 a 13h Lloc de realització: Mar i Terra Espai de Cultural GRUP D'ADOLESCENTS Curs adreçat a joves d’edats compreses entre els 14 i 17 anys Horari: Dilluns i Dimecres de 18h a 19’30h Lloc de realització: Mar i Terra Espai de Cultural GRUP D’ADULTS Curs adreçat a persones a partir dels 18 anys Horari: Dimarts i dijous de 19,30 a 21 h Lloc de realització: Mar i Terra Espai de Cultural Monogràfics Curs monogràfic de teatre núm. 3: Percussió corporal Edat: a partir de 14 anys. Capacitat:40-45 alumnes Inscripció: Mar i Terra, c. de Sant Magí, 89 de 16.30 a 21.30 h. Tel. 971452358 dies 29 i 30 de desembre de 2010, 3 i 4 de gener de 2011 Preu: 25 € Descripció: El taller té com a objectiu desenvolupar el sentit del ritme (a vegades adormit), la coordinació, la lateralitat i la musicalitat mitjançant jocs rítmics i exercicis progressius de percussió corporal. S’induirà l’alumnat a percebre el seu cos i també el seu entorn com a univers sonor susceptible de produir música. S’hi treballaran els ritmes a nivell grupal i els possibles bloquejos motrius a nivell individual. A qui va dirigit: A qualsevol persona que vulgui conèixer aquest món. No cal tenir-ne coneixements previs. Objectius del curs. S’hi treballarà, per una banda, la part tècnica (jocs rítmics, cànons...) i, per l’altra, la part d’improvisació sobre un tema muntat prèviament). Lloc de realització: Mar i Terra, c. de Sant Magí, 89. Tel. 971452358 Dates: 17, 18, 22, 24 i 25 de gener de 2011, de 19 a 21 h Durada: 10 h (5 sessions de 2 h) Curs monogràfic núm. 4: El clown viu emocions Professor: Oliver Romero Lloc de realització: Mar i Terra, c. de Sant Magí, 89, Tel. 971452358 Dates: del 12 de gener al 13 d’abril de 2011, de 19.30 a 21 h Durada: 21 h (13 sessions + 1 presentació) Edat: A partir de 17 anys. Capacitat: 15 alumnes. Inscripció: Mar i Terra, c. de Sant Magí, 89 de 16.30 a 21.30 h, Tel. 971452358 dies 29 i 30 de desembre de 2010, 3 i 4 de gener de 2011 Preu: 25 € Curs monogràfic núm. 4: El clown viu emocions Professor: Oliver Romero Lloc de realització: Mar i Terra, c. de Sant Magí, 89, Tel. 971452358 Dates: del 12 de gener al 13 d’abril de 2011, de 19.30 a 21 h Durada: 21 h (13 sessions + 1 presentació) Descripció: Quan parlam de clown o pallasso, no ens referim al personatge de circ molt maquillat que estam acostumats a veure, parlam d’una part de nosaltres mateixos que viu, reacciona i mostra els seus sentiments. A diferència dels personatges de teatre el clown es caracteritza per la sinceritat i perquè viu el present, trenca la quarta paret i amplifica tots els nostres registres, emocionals i vitals. Descobrir el nostre clown implica jugar a ser nosaltres mateixos multiplicat per dos, aprendre a viure el que passa en joc de fer-ne una interpretació, obrir molt els ulls per veure la reacció del públic, jugar amb les emocions, i recordar que un no FA de clown, un VIU el clown. La feina de clown és una feina amb màscara, i això obliga els participants a amplificar les emocions, la veu i l’expressió corporal, i a millorar el seu nivell interpretatiu en general. Objectius del curs: Descobrir aquesta personalitat clown que tenim tots amagada, arribar als estats de màxima sensibilitat, sentir i reaccionar més enllà dels cànons marcats pels costums. Continguts: Què és el clown? Integració del grup. Els estatus: “Cara blanca”. “August”. “Contra august”. Creació de números per a presentar amb públic. Material necessari. Imprescindible un nas de clown, roba còmoda, roba i objectes peculiars que tinguem a casa. Centre d'interpretació del Molí d'en Garleta: Es coneix que el Molí d’en Garleta l’any 1881 ja tenia aquest nom, durant la primera meitat del segle XX l’industrial català Ignasi Figuerola s’hi va fer una casa senyorial que el 1952 es convertí en la Residencia de los Molinos. El molí va estar habitat pel seu propietari, Gaspar Flexes i Balaguer “Garleta”, de llarga nissaga de moliners, fins que el 1993 l’Ajuntament de Palma l’adquirí. L’any 2003 es va finalitzar la restauració de l’estructura i maquinària del molí i el 2005 es va obrir com a centre d’interpretació de la història i evolució dels molins tradicionals fariners. La restauració del molí d’en Garleta va ser possible gràcies a la col•laboració de l’Associació Amics dels Molins amb l’Ajuntament de Palma a més del conveni amb el Consell de Mallorca a través del Departament de Promoció i Ocupació (FODESMA) que es varen encarregar de la restauració i posada en marxa de la maquinària del molí (antenada, maquinària i capell) Actualment s’organitzen visites guiades, tallers de cuina relacionats amb el blat i la farina i altres actes puntuals com la Festa dels Molins. Característiques del Molí d’en Garleta Funció principal Antigament, s’emprava per moldre blat per a la producció de farina mitjançant l’energia del vent. El molí és una màquina motriu que utilitza la força del vent per a moldre, el vent és recollit per unes antenes proveïdes de veles que transmeten el moviment giratori a un eix amb una roda dentada que, a la vegada, engrana amb un pinyó l’eix del qual transmet el moviment giratori a la mola. La torre és una construcció cilíndrica d’uns vuit metres d’altura, i un diàmetre exterior d’uns cinc metres. Les seves parets, de quasi un metre d’amplada, son fetes de pedres lligades amb morter i calç d’arena. El molí d’en Garleta és de torre ampla i a la seva base hi trobem l’antiga vivenda i magatzem del moliner, d’una planta i estructura quadrada. L’antenada és el conjunt d’antenes que mogudes amb la força del vent fan que la maquinària de l’interior del molí es posi en funcionament. La més comuna a Mallorca era la de sis antenes amb engraellat de sis perllongues, com podem observar al conjunt de molins fariners d’es Jonquet. Les antenes són engraellades i estan composades per sis perllongues. Veles. Sobre les sis antenes, es muntaven sis veles quadrades que eren les encarregades de recollir el vent. Hi havia vàries maneres de muntatge segons la força del vent (vela plena, escoada, escapçada o esquarterada). Moles són dues rodes de pedra de dos metres diàmetre per trenta centímetres de gruix, que estan col•locades una damunt l’altra i entre les cares oposades de les quals el gra quedava reduït a pols. FONTS - Col•legi oficial d’arquitectes de Balears. Els molins de vent fariners de les Illes Balears Antiga impremta Soler. 1979 - Associació d’Amics dels Molins de Mallorca. Els molins en el paisatge i l’arquitectura de les Illes Balears Exposició: Els molins en el paisatge i l’arquitectura de les Illes Balears. Casal Balaguer. 1994 - Barceló Milta, Gabriel, Benitez Mairata, Josep, Campins Llabrés, Bernat, Company Matas, Arnau, Deyà Gómez, Maria Angels, Fullana Puigserver, Pere, Garcia Llinàs, Alexandre, Ginard Bujosa, Alexandre, Ginard Bujosa, Antoni, Marimon Riutort, Antoni, Merino Santiesteban, Josep, Pieras Villalonga, Miquel, Pons Valens, Joan Manuel, Ripoll Martínez, Antònia, Santana Morro, Manel, Vives Amer, Francesca. Els Barris de Palma Promallorca, S.L.1994 - Ajuntament de Palma, Associació d’Agricultors i Ramaders Historia i evolució dels molins Col•lecció Palma Ciutat Educativa núm. 81 Adreça: Carrer Molí d’en Garleta, s/n 07013 Palma Tel: 971 280977 Teatre municipal del Passeig Mallorca: El Teatre Municipal situat al passeig de Mallorca de Palma, està ubicat a la planta baixa de l’edifici Miquel dels Sants Oliver. Fou construït entre 1963 i 1965, projectat per l’arquitecte Manuel Casanella Domènech. El seu origen es troba en el fet que l’Ajuntament de Palma cedí a l’Associació de la Premsa de Balears un solar en el passeig de Mallorca, a canvi de l’antiga seu d’aquesta associació del carrer d’en Mesquida i de la construcció d’un teatre municipal en el baixos del nou edifici. Aquest nou teatre fou explotat de forma provisional per l’Associació de la Premsa, que el rellogà a l’empresa de Rafel Salas Llompart. Era dedicat, sobretot, a cinema. El 1981-84, passà sota control directe de l’Ajuntament. Fou tancat i reformat. Després de la reforma, fou reinaugurat com a teatre el desembre de 1994. El 1995, a la seva façana s’instal•là un mural de ceràmica de Lluís Castaldo. On ens pots trobar Passeig de Mallorca, 9 C.P. 07011 Palma T. 971 73 91 48 · FAX 971 73 89 01 teatrexforteza2@sf.a-palma.es Informació: 971 710986 - 971 71 08 82 - 971 720135 Espectacles@sf.a-palma.es Teatre Xesc Forteza: El Teatre Municipal Xesc Forteza està ubicat al nucli antic de la ciutat de Palma, al barri de la Calatrava, prop de la porta del Camp i Baluard del Príncep. Exactament entre el carrer Blanquers i el carrer Calatrava. Davant l’entrada principal del teatre hi ha la plaça que dona nom a l’adreça del teatre: Plaça Miquel Maura,1. La Calatrava és un dels barris més característics de la nostra ciutat. El nom deriva de l’establiment a la zona dels cavallers de l’ordre de la Calatrava a l’edat mitjana, poc després de la conquesta catalana de 1229. Després de la conquesta l’aspecte de la barriada encara es caracteritzava per la presència de grans espais oberts dedicats a l’agricultura. A partir de la fundació del monestir de Santa Clara el 1256, s’inicià un continuat procés d’urbanització, es repartiren solars i s’obriren nous carrers amb una estructura de tipus gòtic. Al final dels segle XIII un fet important marcà l’evolució futura del barri:el rei Jaume II disposà que tots els jueus de la ciutat passassin a la Calatrava, on havien de tenir el call. Més tard, al llarg del segle XV es desenvolupà la industria d’adobar pells, la qual configurà l’estructura del barri fins ben entrat el segle XX. En la segona meitat del s.XX el barri va viure un abandonament progressiu que es va poder aturar gràcies al impuls dels veïnats del barri i als plans de rehabilitació:Pla general d’ordenació urbana i actuacions urbanístiques i, PERI, pla especial de reforma interior. L’edifici on està situat el teatre havia de ser un gran centre social per dinamitzar l’antic barri de Sa Calatrava, aquesta era la intenció dels veïns de Sa Calatrava, els quals tenien molt d’interès en remodelar i embellir la barriada. Es va fer un projecte per a construir el Centre Cívic de Sa Calatrava , el qual va acabar finalment en un sol edifici amb dos equipaments, el teatre Xesc Forteza i el Centre Cultural de Sa Calatrava. El centre Cultural es va convertir amb el Conservatori Municipal Elemental de Música de Palma , el qual fou inaugurat el 10 d’octubre de l’any 2006. EQUIP DE GESTIÓ DEL TEATRE Gestió de l'espai escènic Coordinador Rafel Perelló rperellg@a-palma.es Tel:.971 71 08 82 Encarregada Kika Aguiló teatrexforteza2@sf.a-palma.es Tel:.971 71 09 86 Cap equip tècnic Antonio Molina amolina@ibasa.es Tel.: 971 436699 Mar i Terra. Espai de Cultura L’any 1898 es va fundar la Societat Mar i Terra. Aquest mateix any es féu l’edifici, a càrrec de Josep Segura. En un principi Mar i Terra era una societat recreativa, però l’octubre de 1900 es convertí en una societat de socors mutus, que tenia com a objectiu exercir la beneficència entre els seus associats. Alhora, però, la societat tenia un caràcter lúdic i instructiu, ja que disposava d’un teatre, i els seus directius es proposaren crear una biblioteca i escoles, així com organitzar conferències. El 1906 la comunitat de les Germanes Franciscanes de Santa Catalina va establir una Casa Bressol al Jonquet i oferia els seus serveis als baixos de l’edifici Mar i Terra. Fins el 1916 aquest fou l’emplaçament de la Casa Bressol, que posteriorment s’establí en una altra zona de la ciutat. El 1907 la Congregació Mariana, que havia estat fundada el 1905 al barri de Santa Catalina i que aleshores dirigia Antoni Massot, va llogar els locals del Mar i Terra per desenvolupar-hi les seves activitats: entreteniments per a joves, obres de teatre, conferències... El 1916, el mateix edifici va passar a ser escola nacional per a nins i, a partir de 1935, es denominà Col•legi Públic Jaume I. El 1943 s’hi va formar una agrupació de ball de bot, la qual oferia classes de ball i d’instruments musicals populars. L’edifici del Teatre Mar i Terra fou el primer de la zona amb caràcter d’espai per a l’oci i la cultura. L’Ajuntament de Palma ha rehabilitat el Teatre Mar i Terra amb la voluntat de recuperar una peça del patrimoni arquitectònic de la ciutat i amb l’objectiu d’avançar en la descentralització dels equipaments culturals de Palma i d’oferir a la ciutadania els usos tradicionals d’aquest espai. L’AULAFOLK neixerà dins aquest nou espai i estarà dedicat a la promoció i difusió de la cultura popular d’arrel tradicional S’hi programaran tallers, conferències, actuacions i ha d’esdevenir com a punt de trobada de les associacions que tenen la cultura tradicional com el seu àmbit d’actuació. Així mateix, també es pretén que serveixi com a centre d’estudi i investigació i a tal efecte s’hi ha ubicat una biblioteca especialitzada que comptarà entre el seu fons amb llibres, revistes i arxiu sonor. A la primera planta del Mar i Terra, Espai de Cultura hi ha l’espai escènic, el qual ha estat rehabilitat amb respecte a la seva construcció original. Una de les novetats és que s’hi han ubicat unes grades retràctils la qual cosa facilita que s’hi puguin realitzar actuacions de caire diferent.