El parlar de Cinctorres, Els Ports

Dimarts, 14 febrer, 2012
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

 ,Més que qualsevol altre aspecte lingüístic, la fonètica és el que distingeix el parlar de Cinctorres dels altres pobles de la comarca.

 ,

Una de les característiques més marcades, tot i que no exclusiva, és la diftongació de la , ,e oberta [ε] en [ja]. Així, podem sentir que El ,cotxe corriau ve a les siat(el cotxe correu ve a les set), ,per exemple.