El museu arqueològic de Benassal

Dimecres, 29 febrer, 2012
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

El Museu Arqueològic de l’Alt Maestrat, creat el 1987, exposa , ,una mostra significativa del passat de la zona mitjançant les troballes arqueològiques. Les restes més antigues que s’hi exhibeixen corresponen al període postpaelolític o epipaleolític (8000-5500 aC). Altres peces són del neolític, de l’edat del coure i del bronze, de l’edat de ferro i de l’època islàmica (segles IX al XIII).

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,