Delícies culinàries de Tírig

Divendres, 25 novembre, 2011
Ubicació: 
Font: 
pas

Hi destaquen el

conill en llanda al forn, l’olla amb cigrons i cardets, el coc amb tomata, el conill amb caragols… i en definitiva tot allò relacionat amb l’aprofitament dels productes tradicionals de laterra. Pel que fa als dolços, cal parlar del coc amb mel i de les coquetes de Santa Quitèria.

Podem tastar els ametlats, les , ametlles ronyoses, la coca celestial i altres dolços que tenen com aprincipal ingredient l’ametla, i que també trobem als pobles veïns.

 ,

 ,

 ,

 ,