Contraban i Paradís fiscal a Andorra

Dimecres, 5 octubre, 2011
Ubicació: 
Font: 
Autor - Albert Villaró

El contraban ha estat a Andorra una activitat molt arrelada al país. El diferencial fiscal i legal que hi havia amb els estats veïns ha propiciat el trànsit irregular de tota mena de mercaderies, en funció de les lleis del mercat, de l'oferta i de la demanda. Mules, tabac, alcohol, mitges de nylon, penicil·lina, llana, recanvis d'automòbil... L'impacte econòmic del contraban ha estat molt important, però la pressió de la Unió Europea i el desplegament de lleis internes que el dificulten han aconseguit ofegar un recurs tradicional.

 ,

Les entitats bancàries andorranes han gaudit durant molts anys d'una còmoda opacitat, tot i els mecanismes implantats per evitar el blanqueig de diners. Un cop més, la pressió internacional -l'OCDE, en aquest cas- ha fet que Andorra hagi desplegat les mesures legislatives necessàries perquè l'hagin retirat de la llista grisa de paradisos fiscals.