A Cinctorres José Carbó, el Capador, sempre animava la festa

Dilluns, 21 novembre, 2011
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

José Carbó,el Capador. El malnom li ve de son pare, que tenia ,aquest ofici. Tanmateix, ell mai no el va exercir, sinó que era venedor ambulant per les terres del Baix Aragó. Allà on anava, era més conegut per la música que pel tèxtil que venia. En els anys de la postguerra no s’organitzava cap bureo sense ell, ja foren ,romeries, matances, casaments o altres festes. Allà on hi havia festa, allà acudia el Capador de Cinctorres amb la guitarra. En companyia d’algun músic més engrandia les eres dels masos o les entrades de les cases amb romanços, dites i ocurrències, i també amb jotes, pasdobles, sambres, polques,javes… ,El grup Al Tall va , , enregistrar una de les seues javes més conegudes: ,

 ,

 ,Haig festejat trenta nòvios

 ,

sóc filla de Pasqualet ,

 , ,I ara me n’ha eixit un altre

 ,que jo encara no el conec.

 ,Si no fore pel cafè

 ,no es podria resistir,

 ,A més de l’aiguardent

 ,també mos agrade el vi,

 ,la cervesa i el conyac

 ,I el xampany.

 ,Per a begudes de lujo

 ,mos agrade el Calisay.

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,