Breu història de Campins

Dijous, 18 setembre, 2014
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas
Text aportat per: 
Ajuntament de Campins

El primer cop que els documents parlen de Campins data de l'any 848, en que hi apareix un Villam Campinos. La parròqui, però, és posterior. Sembla que ja existia el 1231. Segons Coromines, el topònim Campins deriva de "als camps".

La història de Campins és ben particular. En temps medievals, era una quadra civil, un districte especial dins les terres del Castell de Montclús, però sota els dominis del senyor del Castell de Fluvià. El senyor de Fluvià posseïa la casa de Villena (Billena, segons document antics), mas que abans del segle XVII era nomenat Horta. Prop de la casa, dalt d'un serradell, encara són visibles les restes de l'anomenada "torre dels Moros".

Els edificis més destacables són la gran pairalia de Can Pons, la Rectoria i l'església parroquial de Sant Joan.