Artistes de Fogars de Montclús

Font: 
pas

Josep Clopés i Serrat dedica part del seu temps a la pintura, en especial a la paisatgística. Ha fet diverses exposicions. Marta Gómez, ceramista. Joan Anton Medalla, ceramista, compta amb una sala d’exposició. Mn. Francesc Malgosa i Riera, que ha escrit sota el pseudònim de Xesc Soliu, és cofundador del setmanari Catalunya Cristiana, són d’ell El seny d’un poble, Quan les coses parlen, El misteri de la vida, passió i mort de l’home, L’home, glòria de Déu, Déu, glòria de l’home, Confidències, De mà en mà i diversos articles editats en diferents llocs. Salvador Vilà i Viñas, compagina la seva feina amb l’escriptura, ha col·laborat amb diversos articles a diferents mitjans, ha escrit El Montseny, recorregut històric pel massís i El pastorets de la Costa de Montseny. Actualment està treballant en la recuperació i catalogació de l’Arxiu Vilar. Jordi Borrell i Adelaida Frias, fundadors del Circ Perillós, actualment treballen en el món de la música i de l’expressió artística.