Activitat econòmica de Búger

Dimecres, 28 maig, 2014
Ubicació: 
Font: 
pas
Text publicat per: 
PAS (Autor/Font: "ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC AL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA. MEMÒRIA INFORMATIVA" (Juliol 2013). GAAT. Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial. Web de l'Ajuntament de Búger)

La construcció, el comerç minorista i la restauració constituirien la base econòmica local. El sector agrari i ramader malgrat no ser el més important en la localitat de Búger, cal destacar el seu paper de primer ordre en la definició del paisatge del terme. La seva proximitat a la zona d’inundació de les terres de sa Pobla ha afavorit la producció de patates i altres hortalisses i també la gran extensió de terres dedicades a fruiters (cítrics i fruits secs sobretot).

L’activitat més important de la zona està centrada en la construcció. La gran quantitat d’empreses que s’hi dediquen i la població que ocupa en són el més clar testimoni. No obstant és necessari fer referència a l'activitat artesanal local especialitzada en l’elaboració de picarols, campanes i culleres fusta.

Pel què fa a la restauració, el número de negocis de restauració s’explica per ser un lloc de pas i atractiu des del punt de vista paisatgístic i patrimonial. També és destacable el número de comerços minoristes dedicats a alimentació.