Activitat econòmica d'Alaró

Dilluns, 26 octubre, 2015
Ubicació: 
Font: 
Ajuntament d'Alaró
Text publicat per: 
PAS

Una de les activitats econòmiques més importants a Alaró ha estat, i d'alguna manera ho continua essent (malgrat la crisi), la indústria de la sabata, que en els seus moments d'esplendor va arribar a mantenir en actiu més de 30 fàbriques i 2.000 persones.

També foren importants les mines de lignit, avui tancades, i que en la seva última fase pertanyien a G.E.S.A.

Pel que fa a l'agricultura, s'ha d'indicar que l'extensió del municipi és bàsicament forestal, (pins, alzines,... ). Per cultius i sempre per extensió, els més importants són (per aquest ordre): oliveres, ametllers, garrofers i figueres. S'hauria d'afegir també que l'agricultura és predominantment de secà. La ramaderia és també important a Alaró; destaca també per aquest ordre: ramat oví, porcí, i cabrum. A tot això s'hauria d'afegir la presència d'una granja d'aus de corral destinada a la producció d'ous per vendre.