Consell

Coneix!

Comarca: 
habitants: 
3.859 (2014)
Superfície: 
13,64 km2
Altitud: 
159 m

Gentilici: conseller / consellera

Consell, com passa a la majoria de municipis del Raiguer, ha esdevingut terra de cultiu de vinya. Durant la dominació islàmica Consell era una alqueria que pertanyia al juz’ de Qanarusha, que englobava, a més de Consell, els actuals termes d’Alaró, Binissalem, Costitx, Lloseta, Santa Maria del Camí, Santa Eugènia i Sencelles. Els vestigis d’aquesta època que queden a la possessió de Masnou constitueixen el jaciment arqueològic més rellevant del municipi. L’alqueria d’Alaró, per la seva riquesa en aigua i el seu valor defensiu esdevingué el centre administratiu de la contrada. Amb les Ordinacions de Jaume II (1300) Alaró rebé el títol de vila, mentre que Consell adquirí la categoria de lloc, amb dependència administrativa de la vila veïna fins a 1925. A la primera meitat del segle XIV, es consigna un petit nucli de cases de Consell, on actualment hi ha la vila i vora el camí de Palma-Inca. Durant aquest període es feren moltes parcel·lacions, amb la consegüent arribada de colons i el creixement de la població i del nucli. El segle XVII, Consell patí amb especial virulència la penúria econòmica a causa de l’estancament de la producció agrària i de l’aturada del creixement demogràfic. A més, Consell va ser un dels pobles de l’illa que més va patir la pesta bubònica de l’any 1652, com ja havia passat amb la pesta negra de 1348. Ja durant el segle XIX, Consell experimentà un procés de creixement demogràfic i urbanístic, a pesar de veure’s afectada per l’enfonsament del mercat del vi. Bona part de la vida social de Consell, des de la segona meitat del s. XIX i fins mitjan segle XX estigué molt lligada als petits propietaris i als treballadors de la indústria del calçat.

Escut: 
Mapa urbà: 
Etimologia del nom: 
Segons Pau Piferrer i Josep Maria Quadrado, el nom de Consell es troba documentat per primera vegada "Conxel", amb grafia i pronúncia aràbigues, al Llibre del repartiment de Mallorca del 1232. Tradicionalment, els erudits mallorquins han fet derivar aquest topònim tant de la forma lIatina consilium, que significa "consell", com de la paraula també lIatina concilium, "reunió" o "consell". Per aixo, alguns investigadors locals han defensat la teoria que, durant la dominació romana, els alts càrrecs de la milícia, els consellers -consiliarii- que regien els nuclis de població de Mallorca, hi feien les seves reunions o consells. No gaire allunyada de la hipòtesi tradicional, es troba la teoria de Joan Coromines, segons la qual Consell pot provenir del lIatí concilium, de probable arrel mossàrab. Afegeix també que el seu origen, igual que el d'altres pobles, tant pot ser per mor que s'hi celebrava el consell de la vila, com perquè hi pertanyia.

La intensa ocupació humana que s'ha donat al terme municipal de Consell al llarg de la història explica que hi siguin comptats els jaciments arqueològics. Els vestigis que han arribat fins a l'actualitat són m...

Les festes de sant Bartomeu , patró de la vila, se celebren el 24 d'agost Sant Antoni , el 1 7 de gener (Beneïdes). El matí es fan les tradicionals beneïdes i l’horabaixa desfilada de carrosses, fogueró i...

La Casa de la Vila se situa al número 2. Es un edífici funciona- lista, que també empra solucions de l’arquitectura tradicional. El 1932, i’arquitecte Guillem Forteza Piña el project com a escola graduada. Es tracta d’una construcció de tres plantes...

És l’edifici més emblemàtic de Consell. És representativa de la tendència artística en transició que s’anomenà premodernisme, caracteritzat per la introducció d’un...

Participa

Fes-te Vetllador del Camí

Ajuda a definir i marcar el teu tram d'El Camí.

Registra't

Dóna a conèixer el teu municipi publicant un article a la Camipèdia.

Fes-te Soci/Padri del Camí

Ajuda'ns a fer El Camí!

Fes-te Amic del Camí

Estigues informat de totes les novetats.