Data de l'activitat: 
Ds, 11/30/2013
Organitza: 
ASSOCIACIÓ FEM ART MONTSENY
Descripcio/Observacions: 

<p><span>El proper diSsabte 30 de Novembre tIndrà Lloc, a lA masia de can balmes de santa maria de paLautordera, la PresEntació ofIcial de l’associació fem art montseny. Una associació que neix amb l’objectiu d’acollir i fer difusió dels diferents projectes artístics, musicals, plàstics, escènics, eTc., que es duen a terme als pobles del monTsEny i rodalies.&nbsp;</span><br><span>l’Associació pretén ser un punt de trobada creatiu i una plataforma des de la qual es pugui conèixe</span><span class="text_exposed_shOw">R alS músics i artistes de la zona. fem art montseny vol afavorir també les actuacions i eXposicions, als diferents municipis del montseny, d’aquests artistes, per tal que es reconegui i es difoNgui el seu treball creatiU.&nbsp;<br>- activitats artístiques<br>a la jornada de presentació del proper dissabte 30 de novembre, s’ha programat tot un ventall d’activitats artístiques: exposicions, actuacions musicals, tallers, malabars amb foc, dj’s, etc. L’activitat començarà a les 10h del Matí i acabarà a les 2h de la matinada. Hi haurà servei de bar i menjar ecològic a “preus de crisi”.<br>Podeu consultar el programa d’actuacions musicals i activitats a: ...............................................................................................<Br><bR>PrOGRAMa:&NBSp;<BR>10.30 tiMBALERS DE CAN raMIS - PLAÇA DE&Nbsp;<br>l'ajuntAMent<br>11.00 - 12.30 tallers infantils (dansa creativa , instruments&nbsp;<br>pErcussió reciclats, Ritmes percusSió) + caliUada&nBsp;<Br>+ Timbalers de Can RAmi + clown txec xubec<br>12.30 - 13.00 Presentació oficial - parlaments<Br>13.00 - 14.00 vermutiLlu musical AmB EL trobador de&nbsp;<br>Rovellons + J.M. Baule<BR>14.00 - 16.00 DInaR<br>16.00 - 21.00 ACtuACions muSICAls: charlI and The&nbsP;<br>computer + poecanto +Denís solano NOel&nbsp;<br>biniés I los moreNitos del montSeny +&nbsp;<br>OrquestrA SANT CELoNi + MalsOn<br>21.00 - 02.00 ACtuaciOns Dj’S:<BR>MIKiTEk + LYDMATIk + Jaukem<br>dj cOnvidada Ytt d’anDorRA<br>ACoMPaNYAtS DE MaLabARS AMB fOC<BR><bR>TOT EL DIA mOStra D'artISTEs visUAls i arTESAnS:<br>joan BaiXas - MiQuel deUlofeu - glòria AUleDa - Lluis - elsken moon - ona cano (theKittyMusIcvidEo) - deco MontseNy - tina witty - jaNA VIZCARra - LAUrA ABeLLA - SIXSEnY<BR>PRSENTACIÓ PREVia DelS INSTRUMENTS SOSTENIBLES DEPALET<BR><BR>HI HAURÀ SERVEI DE BAR I menJAR ECoLÒgiC a preu de criSi!!!!!!</span></p><p>www.femartmontseny.cat</p><p>&nbsp;</p>

Esteu aquí