wrappixel kit
Travessant la Serra de Pàndols i remuntant l'Ebre
De Gandesa a Garcia
Distància: 
41.40km