Menorca

Menorca

Menorca és l'illa més septentrional de les Balears. Fou declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO el 1993.[2] El territori de la reserva inclou principalment tota la part terrestre i la seva franja marina circumdant. El 1999 es va crear la reserva marina del nord de Menorca.

Dades Generals
Data Població: 
2012
Mapa Comarca: 
Etimologia del nom: 
El seu nom prové de les expressions llatines Balearis Minor i Minorica, que és com la coneixien els romans pel fet que l'illa és la més petita d'entre les dues Illes Balears (el mot llatí minor va donar el català menor).
Característiques llengua: 

Lingüísticament, a Menorca es parla el menorquí, un subdialecte del dialecte balear del català oriental. Fins i tot les àrees de Maó i Ciutadella tenen parlars diferents, caracteritzats per la diferent pronuncia de la e tònica i per l'entonació, que és terminal ascendent a l'àrea de Maó, i descendent a l'àrea de Ciutadella (Veny, J. 2002).