Vapor Ventalló

Dimarts, 20 febrer, 2018
Ubicació: 
Text aportat per: 

El Vapor Ventalló és un antic edifici industrial del centre de Terrassa, protegit com a bé cultural d'interès local. És situat al carrer de la Rasa, fent cantonada amb el carrer de Sant Llorenç. L'edifici actual és una nau industrial que forma part d'un conjunt fabril. És rectangular i amb coberta a dos vessants. Te dos pisos, fet de pilars de ferro  a la base i el pis, que que suporta les voltes atirantades de canó rebaixat de la planta baixa i de les finestres metàl·liques transversals. A nivell de la coberta hi ha bigues de fusta. Les façanes tenen finestres dobles d'arc molt rebaixat separats per fines columnes de ferro. A la façana del carrer de Sant Llorenç, abans de la remodelació actual, les obertures de la planta baixa estaven tapiades.